Information

Information

Vaktschema 2020


I år fortsätter vi med bokning av vaktpass via internet istället för i en kalender nere i klubbstugan.

Logg skrivs som vanligt på papper under vaktpasset.

Man kan även i år välja på en nattvakt (23-05) eller två dagvakter (10-16)

Bokning sker via denna länk:

Vid problem med bokningar,

kontakta sekreterare Christian Dorwarth.Bastuflotte


Bastuflotten är till för att samtliga medlemmar ska kunna ta del av det fantastiska bastulivet på sjön.

Information om hur man bokar och förhållningsregler finns under fliken Bastuflotte här ovan.


Nytt Lås till Vägbommen (Bluetooth)

Vi återkommer med vidare information, som tidigare gäller nyckel.

Protokoll från tidigare årsmöten:

2017

2018

2019

KALENDARIUM 2020  • 10 maj 10:00 Arbetsdag

  • 15 juli
  • Sista dagen för inbetalning av avgifter. Sista Sjösättningsdag, därefter en pliktavgift/dygn.


  • 29 augusti 17:00 Kräftskiva / 40 års fest.
  • OM intresse och frivilliga finns för att anordna detta.


  • 18 Oktober 10:00 Arbetsdag


  D

  Det kommer även att bli ett löpande schema under säsongen för diverse arbeten som kan behöva utföras utanför dessa fasta dagar. Mer information kring detta kommer.  NOT: Kan VI som låser upp vägbommen även LÅSA den igen. Snälla bättring av disciplin ! 

  Rapportera ev obehöriga och snokande omgående till någon i styrelsen. Tack

  • Oktober / November. Vintertäckning av hamnbåtar.

  2020

  Prislista båtplatser

  © Copyright 2017. All Rights Reserved