Bastuflotten

BASTUFLOTTENBokning
Bokning sker via denna LÄNK

Efter en enkel registrering är det bara att boka.
Bokning sker på hela klockslag och max två timmar åt gången.

Nyckeln hänger på gardinstången i klubbstugan.

Avgiften 50 kr/tillfälle/person.

Avgiften betalas med Swish nummer 123 074 64 95. Ange namn, och bastu vid betalning.

Du som har bokat bastun har rätt till bastun, ingen annan har rätt att tränga sig på.
Är du inte vid bastun vid din bokade tid har någon annan rätt att nyttja din tid.


Eldning
Inget annat än rent och torrt trä, eldningsblock samt tidningspapper får eldas i kaminen.
Var och en tar med sig ved för eldning.

Kemikalier är strängt förbjudet att använda i samband med eldning.
Elda med förstånd, vräk inte in ved, det blir varmt ändå.
Töm askan i kaminen vid behov.


Uppförande
Sittskydd skall användas, t.ex. den egna handduken

Städa och gör rent i både bastu och omklädningsrum innan du går.
Inga flaskor eller burkar får lämnas i bastun.
Övriga sopor tas också bort från bastun.
Lås bastun och häng upp nyckeln i klubbstugan.