AVTAL Brygg, Uppst/varvsplats inkl villkor

Använd gärna SSBS avtal enligt nedan. Allmänna villkor finns i respektive avtal, Brygga eller Varvsplats.  Fyll i och maila/kontakta hamnkapten@soderbat.com varvskapten@soderbat.com

Brygg/ Platsavtal inkl allmänna villkor

Uppställning/ Varvsavtal inkl villkor