Miljö

Miljö

Alla medlemmar tar ansvar för att ordning och reda råder inom sällskapets områden och lokaler.


Skräpa inte ner i naturen! Ta med avfall hem till hamnen och använd soptunnan som SSBS tillhandahåller. Denna får inte användas för avfall från egen bostad.


Tvättning av fordon är förbjudet inom hamnområdet.


Olja och övriga vattenförorenade vätskor skall genom den enskildes försorg tas om hand och bortforslas från hamnområdet.


Batterier placeras i återvinningslådan vid parkeringen (gäller ej ”hushållsbatterier”).


Det är inte tillåtet att tömma septiktanken i hamn.

© Copyright 2017. All Rights Reserved